Western Bosnian Islamic Community Center
2944 N. Narragansett Ave,Chicago, IL 60634 (773) 622-5690   www.wbicc.org
''Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte! I sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste bili jedni drugima neprijatelji, pa je On složio srca vaša i vi ste postali, milošću Njegovom, prijatelji.'' (Kur’an)
Pratite nas na: www.facebook.com/wbicc.org
Es-selamu alejkum i dobro došli!  

Početkom nove školske, bliži nam se i još jedna mektepska
godina. Vjerujemo da ste se, odmorni i radosni, poželjeli lijepih
trenutaka
u najboljim mjestima za vas: školi i džamiji.
I ove godine, korisna druženja, učenja o vjeri islamu i bosanskoj
tradiciji, hatme, posjete, sportske i druge aktivnosti,
ako Bog da,
čekaju na vas.

Svim našim učenicima koji su krenuli ili trebaju krenuti u novu
školsku godinu želimo uspjeh.

Budite sretni, vrijedni i dobri!

Uskoro sve informacije o nastupajućoj mektepskoj godini,

Vaš džemat i imam

"Hajde sinak, ti uči,
Po sokacim' ne trči,
Svoju vjeru nauči,
To je nimet najveći."

Sejjid Abdulvehhab Ilhamija,
alim iz Žepča
WBICC kalendar džematskih aktivnosti i značajnih datumi u 2015/16
"Allahove džamije održavaju samo oni koji u Allaha i Onaj Svijet
vjeruju, koji namaz klanjaju i koji zekat daju, i koji se osim Allaha
nikog živog ne boje. Takvi su, sva je prilika, na Putu Pravome."
(Kur'an)

"Namaz u džematu je bolji od onoga koji čovjek klanja u kući ili
trgovini dvadeset i pet deredža. Jer, kada se neko od vas lijepo
abdesti i dođe u džamiju isključivo radi namaza, za svaki korak koji
kroči Allah mu podigne deredžu, a skine grijeh, sve dok ne uđe u
džamiju. A kad ude u džamiju računa se da je u namazu sve dok se
radi namaza zadrži, a meleki mole za njega sve dok je na mjestu na
kome klanja :”Bože, oprosti mu! Bože, smiluj mu se!”, sve dok ne
izgubi abdest."
(hadis)

Draga braćo i sestre u islamu,
Poštovane džematlije,

Dođimo na namaz u našu džamiju!

Dobro došli i Bog vas nagradio!
Sabah namaz u džematu
Učenje u Kur'anu za odrasle
Hadis - Sira Muhammeda, a. s.

svake subote i nedjelje

Tefsir, hanefijski fikh i islamski bonton
Učenje Kur'ana - HATMA

svakog petka uoči džume
Rekreacija i sportske aktivnosti
za omladinu i odrasle

svake nedjelje

u Muslim Community Center
(8601 N. Menard Ave.
Morton Grove, IL 60053)

8:00 pm
Blago se robu koji svoj kabur osvijetli
prije nego što u njega uđe!

Blago se robu kojim je Allah zadovoljan
prije negoli Ga sretne!

Blago li se robu koji klanja prije negoli
se njemu dženaza klanja!
"Koje djelo je najbolje?
Da nahraniš gladnog i uputiš pozdrav mira onome
koga znaš i onome koga ne znaš."
(hadis Muhammeda, alejhi selam)

U saradnji sa džematlijama AIC i ispred džemata
WBICC učestvovali smo u zajedničkoj akciji
obezbjeđivanja i serviranja hrane potrebnim u sklopu
jednog od Soup Kitchen programa u Čikagu.

Lijepo je bilo čuti Islamic Center i Muslims u
zahvalnim riječima, pogledima i osmijesima ljudi čija
je, nažalost, najveća briga kako utoliti dnevnu glad.

"I hranu su davali, mada su je i sami voljeli, siromahu i
siročetu i sužnju." (Kur'an)

Želja nam je, uz Božiju pomoć, nastaviti ovim
plemenitim putem.
Gostovanja i zajednički projekti
(druženje žena)
TASC, 15. mart 2015.

Još jednom se toplo zahvaljujemo ženskoj grupi "Selam" na lijepom
gostoprimstvu i prijatnom događaju.

Bilo je to intelektualno, kulturno i društveno nadahnjujuće druženje
naših majki i sestara
uz dekorativne stolove sa raznovrsnim čajevima i ukusnim pecivima!

Priželjkujemo nastavak druženja i saradnje ženskih članova naših
džemata.
WBICC HATME 2014, 2015 i 2017
Elvina Bešlagić, Melissa Elezović i Melissa Prošić
Dino Ljubijankić, Harris Murtić i Alen Šakinović
Andi Husić, Iris Murtić i Aldin Malkoč
Iz pera muslimanskih mislilaca:

"Islam je drugo ime za sve što je lijepo i plemenito i ime za obecanje ili
nadu u bolju buducnost muslimanskih naroda, za njihov život u
dostojanstvu i slobodi, jednom rijecju, za sve ono za što je vrijedno
živjeti.“

Šta cekaš!? Zašto ne uposliš svoj jezik molitvom!? Zašto se ne moliš
svome Gospodaru!? Da ti nisi možda od onih koji cekaju da im se
vrata otvore a nisu zakucali na njih?

"Do not force the religion on your family. Show them the beauty of the
religion through your own practice."
Nova WBICC mektepska
2016/17 godina

Početak u
nedjelju, 18. septembra

Prva-mlađa grupa
9:30 am - 11:00 am

Druga-starija grupa
11:00 am - 1:00 pm

Pripreme i podne namaz
12:30 am - 1:00 pm
Krajiški teferič 2015.
"Gdje god pošao,
među svoje džematlije dobro došao."
WBICC KALENDAR 2016/1437
Dobro došli u Džemat WBICC!
Bila je to dženaza našem čovjeku. Po ukopu, pitao sam sina
umrlog da mi se pridruži i prouči suru svome ocu. Odgovorio je
pravdajući se: "Sorry. Ali, ja ne znam proučiti ništa." Ovog vikenda
počinje nova mektepska godina. Zašto dovoditi svoje dijete u
mekteb? Mekteb je bila i ostala najvažnija vjerskoodgojna
ustanova u našem narodu. Mekteb je jedan od ključnih faktora u
formiranju duhovnog identiteta kod naše djece. Uz brigu o
njihovom tjelesnom, intelektualnom i materijalnom napretku,
roditelji mektebom kod djece usađuju duhovno bogatstvo koje
najsnažnije usmjerava i obuzdava ponašanja čovjeka. Poslanik,
alejhi selam, kaže u hadisu: "Najbolje što roditelj može dati svome
djetetu je lijep odgoj." (bilježi Tirmizi) Koliko je snažnih, educiranih
i imućnih, ali doživljavaju i stvaraju velike probleme zbog duhovnih
praznina. Bojati se (za) onoga koji se Boga ne boji! Bez Boga sve
je dozvoljeno i nema istinskog moralnog djelovanja. Pogledajmo
koliko pažnje jevrejske i kršćanske zajednice u Americi, uz
obrazovanje, posvećuju i vjerskom pouku. U takvom okruženju,
neusmjereno dijete će jednom upitati: "Dad, mom, which church do
we belong to?" Tačno je i da se željezo kuje dok je vruće. Dijete
će poslušati roditeljski savjet, a roditelji trebaju pokazati interes,
pripomoći, nagraditi i ohrabriti svaki trud i uspjeh u mektebu.
Problem usklađivanja posla, treninga i mekteba se rješava dobrom
voljom i komunikacijom. Ne može nedjeljom, može drugi dan po
dogovoru sa imamom. WBICC mekteb dočekuje djecu sa
osmijehom, lijepom riječju i poštovanjem. Uči ih islamu; vjeri
vrijednosti, da budu uspješni, moralni, savjesni, zahvalni Allahu i
dobročinitelji roditeljima i ljudima. Ovogodišnji, novi ilmihal, je u
cijelosti na bosanskom jeziku. Kad insan preseli, nema više dobrih
djela koja mu najviše trebaju, osim dove i dobročinstva njegovog
djeteta! Dragi roditelji, investirajmo zajedno u našu djecu i našu
budućnost. Danas je dijete u mektebu, a sutra je u džematu i na
pravom putu. Families that pray together, stay together:
"Onima koji su vjerovali i za kojima su se djeca njihova povela
priključićemo djecu njihovu, a djela njihova nećemo nimalo umanjiti
- svaki čovjek je odgovoran za ono što sam čini." (Kur'an, 52:21)
Rekao je Uzvišeni Allah u Kur'anu:

Nisu jednaki stanovnici Džehennema
i stanovnici Dženneta; stanovnici
Dženneta će ono što žele postići.
59:20
"Neš' mene žedna preko vode", veli jedan naš
čovjek kada sam ga pozvao da dođe u džamiju, a
ja ću njemu: "Neću ja tebe žedna preko, već do
vode." Riječ tevba znači povratak. Tevba je
pokajanje i vjerska promjena nabolje. "Došo' tobe",
kaže narod. Koja je radost i sreća se vraćati, iz
životnih lutanja i tegoba, Onome koji se raduje
našoj tevbi: "I Allahu se svi pokajte, o vjernici, da
biste uspjeha imali." (Kur'an, 24:31) Naši ljudi su
na raskršću. Uprkos iskušenjima iz prošlosti i
uskraćenosti kvalitetnijeg vjerskog obrazovanja,
naš čovjek će iznova osjećati potrebu vjere kao
izvora snage i ustrajnosti na putu dobra. Kako će
tu žeđ duše utažiti? Iz razgovora sa ljudima koji su
uspjeli napredovati u praktikovanju vjere,
saznajemo da im je na tom postepenom, ali
odlučnom putu pomoglo: razmišljanje o smislu
života, pomisao na smrt i Sudnji dan, slušanje i
učenje o islamu, čitanje Kur'ana, društvo vjernika,
teške životne situacije, nepredavanje u borbi sa
samim sobom, džemat, teravija, namaz, svako
učinjeno dobro djelo i svaki ostavljen haram-grijeh.
Rekao je Muhammed, alejhi selam: "Nema
opravdanja kod Allaha onaj koji doživi 60 godina, a
ne krene pravim putem." (hadis bilježi Buharija)
Rekao je Allah, dželle šanuhu, u Kur'anu: "A zar
vas nismo ostavili da živite dovoljno dugo da bi se
u njemu opomenuo onaj koji treba da se opomene,
a dolazio vam je i onaj koji opominje?! (35:37)
Razmislimo! Pozovimo svoju ženu, muža, dijete,
prijatelja. Nije kasno, samo da ne zakasnimo...
Petak. Vrata džamije su bila otvorena. Slušali smo
plemenite riječi i razmišljali.
"Dobra je voda, vjeruj mi, samo probaj", sjetih se, a
na licu dobrog čovjeka se ukaza osmijeh.
BEZ USTRUČAVANJA
O BRAČNIM ODNOSIMA MUŽA I ŽENE
VAŽNO PREDAVANJE
za sva pitanja i bračno savjetovalište,
obratite se na email u u rubrici IMAM
WBICC hutba:     
IMA LI RAZLIKE?    
Hfz. Amir ef. Čauš, 24. 3. 2017.
Svim džematlijama, muslimanima i muslimankama:

Ramazan i bajram šerif mubarek olsun!

Omladinska ekskurzija u
Des Plaines, Iowa
april 2017.
DŽEMATSKE AKTIVNOSTI 2017